varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-06-01

Förskole-och grundskolenämndens sammanträde 31 maj 2021 §§ 54-62

Protokollet tillkännagavs 1 juni 2021

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Anslaget publicerades

2021-06-01

Anslaget tas ner

2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser