Sök

2019-11-04

Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 4 november 2019, § 108

§ 108 tillkännagavs 4 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-04

Anslaget publicerades

2019-11-04

Anslaget tas ner

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgatan 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser