Sök

2019-01-09

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 14 december 2018

Protokollet tillkännagavs 7 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Sammanträdesdatum

14 december 2018

Anslaget publicerades

7 januari 2019

Anslaget tas ner

29 januari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Halmstad

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser