Sök

2019-06-28

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 14 juni 2019

Protokollet tillkännagavs 28 juni 2019

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Sammanträdesdatum

14 juni 2019

Anslaget publicerades

28 juni 2019

Anslaget tas ner

20 juli 2019

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Halmstad

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser