Sök

2023-03-08

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträde 22 februari 2023

Protokollet tillkännagavs 6 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Anslaget publicerades

6 mars 2023

Anslaget tas ner

28 mars 2023

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser