Sök

2021-10-07

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträde 24 september 2021

Protokollet tillkännagavs 6 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Sammanträdesdatum

24 september 2021

Anslaget publicerades

6 oktober 2021

Anslaget tas ner

28 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Södra Vägen 9, Halmstad

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser