Sök

2021-10-07

Hamn- och gatunämndens arbetsutskotts sammanträde 4 oktober 2021

Protokollet tillkännagavs 7 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

4 oktober 2021

Anslaget publicerades

7 oktober 2021

Anslaget tas ner

29 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser