Sök

2023-03-02

Hamn- och gatunämndens sammanträde 20 februari 2023

Protokollet tillkännagavs 2 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-20

Anslaget publicerades

2023-03-02

Anslaget tas ner

2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser