Sök

2022-06-26

Hamn- och gatunämndens sammanträde 20 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 26 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

20 juni 2022

Anslaget publicerades

26 juni 2022

Anslaget tas ner

18 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser