Sök

2021-09-27

Hamn- och gatunämndens sammanträde 20 september §§ 68-78

Protokollet tillkännagavs 27 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

20 september 2021

Anslaget publicerades

27 september 2021

Anslaget tas ner

19 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser