varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-06-04

Hamn- och gatunämndens sammanträde 24 maj 2021

Protokollet tillkännagavs 4 juni 2021

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

24 maj 2021

Anslaget publicerades

4 juni 2021

Anslaget tas ner

26 juni 2021

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18, 432 45 Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser