Sök

2020-02-06

Hamn- och gatunämndens sammanträde 27 januari 2020

Protokollet tillkännagavs 6 februari 2020

Tillkännagivande

Organ

Hamn- och gatunämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-27

Anslaget publicerades

2020-02-06

Anslaget tas ner

2020-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser