Sök

2018-11-20

Kommunfullmäktige sammanträde 13 november 2018

Protokollet tillkännagavs 20 november 2018

Tillkännagivande

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

13 november 2018

Anslaget publicerades

20 november 2018

Anslaget tas ner

13 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser