Sök

2019-11-20

Kommunfullmäktiges sammanträde 12 november 2019

Protokollet tillkännagavs 20 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

12 november 2019

Anslaget publicerades

20 november 2019

Anslaget tas ner

12 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser