Sök

2021-11-24

Kommunfullmäktiges sammanträde 16 november 2021

Protokollet tillkännagavs 24 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

16 november 2021

Anslaget publicerades

24 november 2021

Anslaget tas ner

15 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser