Sök

2019-11-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 19 novmeber 2019

Protokollet tillkännagavs 26 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

19 novmeber 2019

Anslaget publicerades

26 november 2019

Anslaget tas ner

18 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser