Sök

2022-09-23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 20 september 2022

Ingress

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 september 2022

Anslaget publicerades

23 september 2022

Anslaget tas ner

14 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser