Sök

2022-06-22

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 21 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 22 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

21 juni 2022

Anslaget publicerades

22 juni 2022

Anslaget tas ner

14 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15, Varberg

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser