varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-05-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 12 maj 2020

Protokollet tillkännagavs 15 maj 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

12 maj 2020

Anslaget publicerades

15 maj 2020

Anslaget tas ner

8 juni 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Kommunstyrelseförvaltningen Varbergs kommun

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser