varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 17 mars 2020

Protokollet tillkännagavs 20 mars 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

17 mars 2020

Anslaget publicerades

20 mars 2020

Anslaget tas ner

11 april 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser