Sök

2021-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 21 september 2021

Protokollet tillkännagavs 27 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

21 september 2021

Anslaget publicerades

27 september 2021

Anslaget tas ner

20 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser