Sök

2019-01-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 januari 2019

Protkollet tillkännagavs 28 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 januari 2019

Anslaget publicerades

28 januari 2019

Anslaget tas ner

19 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser