Sök

2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 22 oktober 2019

Protokolet tillkännagavs 29 oktober 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 oktober 2019

Anslaget publicerades

29 oktober 2019

Anslaget tas ner

20 november 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser