Sök

2020-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 25 augusti 2020

Protokollet tillkännagavs 2 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

25 augusti 2020

Anslaget publicerades

2 september 2020

Anslaget tas ner

24 september

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektgatan 15
Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser