Sök

2018-12-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27 november 2018

Protokollet tillkännagavs 3 december 2018

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

27 november 2018

Anslaget publicerades

3 december 2018

Anslaget tas ner

26 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser