Sök

2020-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 28 januari 2020

Protokollet tillkännagavs 4 februari 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

28 januari 2020

Anslaget publicerades

4 februari 2020

Anslaget tas ner

26 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser