Sök

2020-02-11

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 4 februari 2020

Protokollet tillkännagavs 11 februari 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

4 februari 2020

Anslaget publicerades

11 februari

Anslaget tas ner

4 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser