Sök

2021-10-12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
5 oktober 2021

Protokollet tillkännagavs 12 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

5 oktober 2021

Anslaget publicerades

12 oktober 2021

Anslaget tas ner

3 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser