Sök

2022-06-13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 7 juni 2022

Protokollet tillkännagavs 13 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 juni 2022

Anslaget publicerades

13 juni 2022

Anslaget tas ner

5 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser