Sök

2023-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 7 mars 2023

Protokollet tillkännagavs 8 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

7 mars 2023

Anslaget publicerades

8 mars 2023

Anslaget tas ner

30 mars 2023

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser