Sök

2021-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 9 november 2021

Protokollet tillkännagavs 15 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

9 november 2021

Anslaget publicerades

15 november 2021

Anslaget tas ner

8 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser