Sök

2020-09-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 9 september 2020

Protokollet tillkännagavs 16 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

9 september 2020

Anslaget publicerades

16 september 2020

Anslaget tas ner

8 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser