Sök

2018-11-26

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 12 december 2018

Protokollet tillkännagavs 26 november 2018

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

12 november 2018

Anslaget publicerades

26 november 2018

Anslaget tas ner

18 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser