Sök

2021-11-17

Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 10 november 2021

Protokollet tillkännagavs 17 november 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

10 november 2021

Anslaget publicerades

17 november 2021

Anslaget tas ner

10 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser