varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-05-25

Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 12 maj 2021

Protokollet tillkännagavs 25 maj 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

12 maj 2021

Anslaget publicerades

25 maj 2021

Anslaget tas ner

16 juni 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser