Sök

2019-07-10

Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 27 juni 2019

Protokollet tillkännagavs 10 juni 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

27 juni 2019

Anslaget publicerades

10 juli 2019

Anslaget tas ner

1 augusti 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser