Sök

2021-10-13

Kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 7 oktober 2021

Protokollet tillkännagivet 13 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

7 oktober 2021

Anslaget publicerades

13 oktober 2021

Anslaget tas ner

6 november 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser