Sök

2023-01-11

Kommunstyrelsens sammanträde 10 januari 2023

Protokollet tillkännagavs 11 januari 2023

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 januari 2023

Anslaget publicerades

11 januari 2023

Anslaget tas ner

2 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser