varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-30

Kommunstyrelsens sammanträde 23 juni 2020

Protokollet tillkännagavs 30 juni 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

23 juni 2020

Anslaget publicerades

30 juni 2020

Anslaget tas ner

22 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser