varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-05-26

Kommunstyrelsens sammanträde 25 maj 2021, § 122

Protokollet tillkännagavs 26 maj 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

25 maj 2021

Anslaget publicerades

26 maj 2021

Anslaget tas ner

17 juni 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser