Sök

2019-12-02

Kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2019

Protkollet tillkännagavs 2 december 2019

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 november 2019

Anslaget publicerades

2 december 2019

Anslaget tas ner

24 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektgatan 15

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser