varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-11-05

Kommunstyrelsens sammanträde 27 oktober 2020

Protokollet tillkännagavs 5 november 2020

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

27 oktober 2020

Anslaget publicerades

5 november 2020

Anslaget tas ner

27 november 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser