Sök

2021-09-28

Kommunstyrelsens sammanträde 28 september 2021

Protokollet, § 169, tillkännagavs 28 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

28 september 2021

Anslaget publicerades

28 september 2021

Anslaget tas ner

21 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser