Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-09-03

Kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti 2021

Protokollet tillkännagavs 3 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

31 augusti 2021

Anslaget publicerades

3 september 2021

Anslaget tas ner

24 september 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet,
Engelbrektsgatan 15

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser