Sök

2022-05-27

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 19 maj

Protokollet tillkännagavs den 27 maj

Tillkännagivande

Organ

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-19

Anslaget publicerades

2022-05-27

Anslaget tas ner

2022-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser