Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2022-04-22

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 20 april

Protokollet tillkännagavs 22 april

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Anslaget publicerades

2022-04-22

Anslaget tas ner

2022-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser