Sök

2020-09-09

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 7 september 2020

Protokollet tillkännagavs 9 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Anslaget publicerades

2020-09-09

Anslaget tas ner

2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser