Sök

2019-01-03

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 19 december 2018

Protokollet tillkännagavs 3 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Anslaget publicerades

2019-01-03

Anslaget tas ner

2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvlatningen, Norrgatan 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser