Sök

2019-12-03

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 20 november 2019

Protokollet tillkännagavs 3 december 2019

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Anslaget publicerades

2019-12-03

Anslaget tas ner

2019-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser