varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-20

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 27 februari 2020

Protokollet tillkännagavs 20 mars 2020

Tillkännagivande

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-27

Anslaget publicerades

2020-03-20

Anslaget tas ner

2020-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser